Klachtenregeling

header

Klachtenregeling

Emixion investeert veel energie in glimlachjes zowel in- als extern. Mocht u om welke reden dan ook ontevreden zijn over onze dienstverlening, organisatie of werkwijze dan willen wij u vragen Emixion zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. Het doel van onze klachtenregeling is primair om eventuele ontevredenheid naar ieders tevredenheid op te lossen en mogelijke hiaten in onze dienstverlening daarmee ook op te lossen om dit in de toekomst te voorkomen. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld en afgehandeld.

Indienen van de klacht

U kunt uw eventuele klacht als volgt indienen:

  • Via het contactformulier op onze website;
  • Mondeling op onze vestiging in Nijmegen en Amsterdam bij de betreffende medewerker;
  • Per email: klachten@emixion.nl;
  • Schriftelijk naar het kantoor in Nijmegen t.a.v. H.J. Meijering.

Verstrekken van gegevens

Wij verzoeken u de volgende gegevens aan ons te verstrekken:

  • Naam en bedrijfsnaam;
  • Adres, postcode en woonplaats;
  • Telefoonnummer en/of emailadres;
  • Duidelijke omschrijving van de klacht, inclusief alle relevante feiten en omstandigheden;
  • De reden waarom u de klacht indient;
  • De naam van de medewerker tegen wie de klacht is gericht;

Afhandeling

Binnen 1 werkdag na ontvangst van zal Emixion de klacht afhandelen en/of contact met u opnemen om het inhoudelijk met u te bespreken en te komen tot een mogelijke oplossing. Bij onze inhoudelijke reactie zullen wij u aangeven op welke wijze wij uw klacht willen afhandelen. Als dat niet direct kan, zullen wij aangeven binnen welke termijn we verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden.